פנימיית עדנים - מהווה בית למתבגרים עם קשיים וכר פורה להתפתחות וצמיחה

מענים טיפוליים

מענים חברתיים

מיזמים בולטים

עדנים – עמותה לקידום וטיפוח אוכלוסיות נוער מיוחדות (ע"ר)
טלפון. 08-9910707 פקס. 08-9910735
ד.נ. נגב 3, מיקוד 85300