קיוסק מעדנים

הקמת קיוסק בעדנים נועדה לענות על מספר צרכים חשובים הנוגעים הן לרווחת הפרט בכפר והן למתן אפשרות להתנסות בכישורי חיים רלוונטיים.

הקיוסק, אשר נמצא בתוך תחומי הכפר, מספק מקום עבור החניכים למילוי צרכי רווחה פרטיים בסכומי כסף נמוכים יותר. בנוסף, הימצאות חנות מסוג זה בכפר פותחת אפשרויות רבות להקניית כישורי חיים רלוונטיים כגון התנהלות כלכלית נבונה, ואצל חלק מהחניכים גם ככלי העצמה ללקיחת חלק בניהול החנות בתחומי עיסוק שונים.

צוות הקיוסק מורכב מחניכים אשר התראיינו לתפקיד זה ואיש צוות אחראי.

עדנים – עמותה לקידום וטיפוח אוכלוסיות נוער מיוחדות (ע"ר)
טלפון. 08-9910707 פקס. 08-9910735
ד.נ. נגב 3, מיקוד 85300

השארת תגובה