מענים טיפוליים

תחת קורת גג אחת מסופקים צרכיהם הרגשיים, החינוכיים, התפקודיים וההתפתחותיים השונים של חניכינו.
המילייה הטיפולי בכפר הכולל מגוון רחב של טיפולים, פעילות חינוכיות ותרבות פנאי, מאפשר לחניכינו להיחשף למשימות התפתחותיות נורמטיביות של גיבוש זהות והתמקמות בקבוצת השווים, מסייע להם לגלות יכולותיהם וצדדים שונים באישיותם, וכן מעודד את חניכינו להתגבר ולהתמודד עם קשייהם באופן בריא ובונה.
אנו מציעים מגוון טיפולים ותרפיות ביניהן טיפולים שיחתיים, טיפולים השלכתיים באמצעות מוזיקה, אומנות ובעלי חיים, טיפולים אלטרנטיביים וטיפולים קבוצתיים ביניהם טיפול באמצעות רכיבה טיפולית, קבוצה טיפולית בקבוצת האם וכו'.
את התהליך הטיפולי מלווים פסיכיאטריים קבועים שתפקידם לייעץ לצוות, לבצע מעקב לגבי האיזון התרופתי ולבצע שינויים בשעת הצורך.

עדנים – עמותה לקידום וטיפוח אוכלוסיות נוער מיוחדות (ע"ר)
טלפון. 08-9910707 פקס. 08-9910735
ד.נ. נגב 3, מיקוד 85300

השארת תגובה