בית הבוגרים

בית הבוגרים הוא דירת המגורים המאפשרת לחניכים בשנת חניכותם האחרונה התנסות אינטנסיבית ומשמעותית לקראת יציאתם ממסגרת הפנימייה.

במהלך השנים ניכר כי חניכים רבים מתקשים מאוד להסתגל לחיים מחוץ לפנימייה מבחינה חברתית, כלכלית, תעסוקתית ותפקודית. בית הבוגרים מאפשר חיים שונים מעט מהמערכת הפנימייתית הרגילה והמגנה לתקופה מסוימת, תוך התמודדות מבוקרת ומודרכת עם מטלות החיים העצמאיים.

המטרה היא שחניכי הכפר יסיימו את התהליך בפנימייה עם מוכנות גבוהה יותר לחיים להתמודדות עצמאית. צוות בית הבוגרים מלווה את החניכים באופן צמוד.

עדנים – עמותה לקידום וטיפוח אוכלוסיות נוער מיוחדות (ע"ר)
טלפון. 08-9910707 פקס. 08-9910735
ד.נ. נגב 3, מיקוד 85300

השארת תגובה